Tuesday, 31 August 2010

Lingkaran Setan

Ampun dech sekarang banyak banget orang-orang yang musta'mal. Pergaulan bebas merajalela.Benteng diri makin hari makin menghawatirkan aja.Hidup serasa dilingkari dengan lingkaran setan.Hal yang jelas-jelas salah dan menyalahi syari'at islam mereka anggap baik. Dan sebaliknya,sesuatu yang benar dan sudah seharusnya ia lakukan sebagai muslim yang baik dan pengikut sunnah Rasul-Nya, malah mereka anggap itu sesuatu yang kolot, sesuatu yang tidak sepantasnya ia lakukan.
Masya Allah...
ya Allah, lindungilah hamba dari godaan syetan yang terkutuk...

No comments:

Post a Comment